Vyšší ročníky - ubytování

Harmonogram otevření kolejí, menz a kaváren léto 2024

Chcete v červenci a srpnu bydlet na kolejích? Která budova bude otevřena najdete v  Harmonogramu otevření kolejí, menz a kaváren léto 2024. Rezervace a ubytování řešte s vedoucí příslušné koleje.

Žádost o ubytování

     Jak postupovat při rezervaci  ubytování na kolejích pro ak. rok 2024/2025 najdete v 

 Harmonogramu ubytování studentů na kolejích pro akademický rok 2024-2025, 13R/2024 uveřejněném v "Dokumentech". Přehled o termínech podání žádostí pro ubytování na příští akademický rok.

Studenti vyšších ročníků musí podávat žádost o ubytování každý rok.

Dodržujte termíny a pokyny uvedené v harmonogramu!

Zjednodušeně:

 1. Podání žádostí v ISKAMu od 2. do 21.4.2024 (Kdo má uhrazenou rezervační nebo ubytovací kauci, již kauci znovu neplatí.)
 2. Zda bylo žádosti vyhověno 25.4.2024 (v ISKAMu)  
 • uspokojeno = student si může udělat rezervaci lůžka a podepsat smlouvu
 • nerozhodnuto = možnost ubytování nebyla přidělena (nebyla uhrazena kauce, dluh vůči ZČU nebo není kapacita ubytování)
 • zamítnuto = možnost ubytování nebyla přidělena buď z důvodu nedostatečné kapacity kolejí, malé dojezdové vzdálenosti z místa bydliště nebo neuhrazení ubytovací kauce.

      3. Rezervace konkrétního lůžka a podpis smlouvy 2.-19.5.2024

Text Harmonogramu ubytování studentů byl zaslán momentálně ubytovaným studentům na mail.

Na každý další akademický rok je třeba podat novou žádost o ubytování (termín pro vyšší ročníky bývá v dubnu). Kauce zůstává v ISKAMu na další ak. rok.

Ukončení ubytování

Ukončení ubytování na VŠ kolejích se řídí smlouvou o ubytování.

Proces ukončení ubytování (předání lůžka, pokoje):

 1. Student se dostaví za vedoucí koleje k ověření stavu plateb na jeho JIS kontě (zda nedluží za kolejné, smluvní pokutu, za pračky nebo jiné služby).
 2. Student obdrží formulář pro předání lůžka, který mu potvrdí pověřený zaměstnanec SKM (nejčastěji paní uklízečka), na základě kontroly pokoje (úklid, neponičené zařízení apod.) a vrácení ložního prádla.
 3. Takto potvrzený formulář a klíče od pokoje vrátí při odjezdu na recepci (vrátnici).
 4. Check-out probíhá v dopoledních hodinách v pracovní dny. Pokud student plánuje odjezd v sobotu nebo neděli, vyřídí předání v pátek a o víkendu vrátí klíč od pokoje na recepci.
 5. Zahraniční studenti, kteří nemají český bankovní účet obdrží, po předchozí domluvě s vedoucí koleje, ubytovací kauci v hotovosti na recepci.

 

 • Žádosti o vrácení zůstatku na JIS kartě (JUK konto) a vrácení kauce (pokud student nepokračuje v ubytování v následujícím akademickém roce) se podávají elektronicky v programu  ISKAM (Ubytování a stravování).

        a) přihlášení do aplikace ISKAM

        b) záložky: Účet, Základní údaje - zde vyplnit číslo účtu a kód banky

        c) záložky: Účet, Konta

        d) Vrátit přeplatek. Po kliknutí je podána žádost o vrácení a částka bude vrácena v nejbližším možném

            termínu na uvedený bankovní účet (cca do 14 dnů).

Informace o platbách a jiné

 • Platby kolejného na daný měsíc jsou splatné do 15. dne v měsíci. Při pozdní úhradě je účtována smluvní pokuta.
 • Kolejné lze uhradit bankovním převodem, QR kódem, platební bránou nebo na platebních terminálech (hala NTIS, Technická 8; FST, Univerzitní 22; Menza Bory a Menza Kollárova).
 • Platby bankovním převodem se přičtou na JIS konto v ISKAMu (JUK - jednoné univerzitní konto) cca za 2-3 pracovní dny. A to i platby QR kódem.
 • Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby k Vaší JIS kartě (JUK kontu).
 • Platby na bankovních terminálech a platební bránou se zobrazí na JIS (JUK) kontě v ISKAMU hned.
 • Každému ubytovanému je účtován paušální poplatek za vlastní elektrospotřebiče 100,- Kč/měsíc/osobu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení do systému ISKAM pomocí Orion konta

Pro přístup do systému ISKAM zvolte: iskam-web.zcu.cz/login

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauce za ubytování (2500,- Kč), kolejné a nabíjení JIS:          

 • Číslo účtu:  78887000/2700
 • Variabilní symbol: číslo vygenerované na webu ISKAM po vašem přihlášení (příp. celé rodné číslo)
 • Specifický symbol: 7777

Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby k Vaší JIS kartě (JUK kontu).

Zahraniční studenti (international students)

Platba ze zahraničí včetně SK (IBAN Methods of Payment):

Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Bank transfer to:
UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Czech
číslo účtu/ account number 78887000 /CZK /
číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000
Bank Code: 2700
Variable symbol: generated number after login to ISKAM or birth certificate number
Specific symbol: 7777
Poplatek / Charges-details: OUR    !!!!

Při neuvedení OUR účtuje banka poplatek 200,- Kč!!!