První ročníky - ubytování

Žádost o ubytování

Jak postupovat při rezervaci  ubytování na kolejích pro ak. rok 2023/2024 najdete v  Harmonogramu ubytování studentů na kolejích.

Budoucí studenti tzn. první ročníky podávají žádosti o ubytování v červenci - více v Harmonogramu ubytování.

Označení VŠ kolejí v ISKAMu: Armabeton = Borská 53; Lochotín = Bolevecká 30-32; Bory = Máchova 14-16, Máchova 20, Klatovská 200 (Baarova 36 - uzavřena, rekonstrukce).

Podstatné body pro získání VŠ koleje (podrobnosti v Harmonogramu ubytování):

1) Student má doklad o přijetí ke studiu, pak může podat žádost o ubytování (10.-21.7.2023)

2) Nově žádající studenti uhradí kauci 2500,- Kč do 21.7.2023. Jinak nebude žádost posouzena.

2) Student si ověří v programu ISKAM, zda mu byla kolej přidělena (od 25.7.2023). Žádosti se budou schvalovat postupně dle dojezdové vzdálenosti.

 • uspokojeno = student si může udělat rezervaci lůžka a podepsat smlouvu
 • nerozhodnuto = možnost ubytování nebyla přidělena (nebyla uhrazena kauce, dluh vůči ZČU nebo není kapacita ubytování)
 • zamítnuto = možnost ubytování nebyla přidělena buď z důvodu nedostatečné kapacity kolejí, malé dojezdové vzdálenosti z místa bydliště nebo neuhrazení ubytovací kauce.

3) Student si rezervuje lůžko a elektronicky podepíše smlouvu v programu ISKAM - odkliknout okénko (1.-13.8.2023). Uhradí kolejné na září.

Dne 26. a 27.7.2023 došlo k výpadku zobrazení webových stránek ZČU a také SKM v některých prohlížečích. Problém řeší IT správci, opraveno by mělo být 27.7. do 20:00hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení do systému ISKAM bez konta Orion

Pokud ještě nemáte vyřízené Orion konto přihlásíte se do systému ISKAM (ubytování a stravování):

iskam-web.zcu.cz/login

login = příjmení       heslo = rodné číslo (všechna čísla bez znaménka lomeno)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauce za ubytování (2500,- Kč), kolejné a nabíjení JIS:  

 • Číslo účtu:  78887000/2700
 • Variabilní symbol: číslo vygenerované na webu ISKAM po vašem přihlášení (příp. celé rodné číslo)
 • Specifický symbol: 7777

Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby k Vaší žádosti o ubytování na koleji!!!!!

Na každý další akademický rok je třeba podat novou žádost o ubytování (termín pro vyšší ročníky bývá v dubnu). Kauce zůstává v ISKAMu na další ak. rok.

Žádost o vrácení kauce na ubytování

Žádosti o vrácení kauce na ubytování:

        a) přihlášení do aplikace ISKAM

        b) záložky: Účet, Základní údaje - zde vyplnit číslo účtu a kód banky, kam má být kauce vrácena!!

        c) záložky: Účet, Konta

        d) Vrátit přeplatek. Po kliknutí je podána žádost o vrácení a částka bude vrácena v nejbližším možném

            termínu na uvedený bankovní účet (cca do 14 dnů).

Žádost o vrácení kauce se podává po ukončení ubytování (např. za 3 roky).

Informace o platbách a jiné

 • Platba kolejného na září do 30.8.2023.
 • Smlouva je platná od 1.9.2023, nástup na koleje (převzetí klíče a lůžka) je možný od 1.9. do 18.9.2023.
 • Platby kolejného na daný měsíc jsou splatné do 15. dne v měsíci. Při pozdní úhradě je účtována smluvní pokuta.
 • Kolejné lze uhradit bankovním převodem, QR kódem, platební bránou nebo na platebních terminálech (hala NTIS, Technická 8; FST, Univerzitní 22; Menza Bory a Menza Kollárova).
 • Platby bankovním převodem se přičtou na JIS konto v ISKAMu (JUK - jednoné univerzitní konto) cca za 2-3 pracovní dny. A to i platby QR kódem.
 • Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby na Vaší JIS kartu (JUK konto).
 • Platby na bankovních terminálech a platební bránou se zobrazí na JIS (JUK) kontě v ISKAMU hned.
 • Každému ubytovanému je účtován paušální poplatek za vlastní elektrospotřebiče 100,- Kč/měsíc/osobu.

  Připojení k bezdrátové síti Eduroam a registrace PC do kolejní sítě

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Z důvodu plánované rekonstrukce VŠ koleje Baarova 36 nepůjdou od 1.9.2023 do ukončení rekonstrukce provádět rezervace lůžek na této koleji.

Z důvodu nižšího počtu lůžek pro ak. rok 2023/24 (rekonstrukce Baarova 36) mohou studenti kontaktovat pro rezervaci ubytování :  náhradní ubytování je obsazeno.

Děkujeme za pochopení

 

Zahraniční studenti (international students)

 • Informace pro zahraniční studenty a Erasmus Postup při požadavku na ubytování (Manual for international students – procedure for accommodation requests)

 • Zahraniční studenti přijatí ke studiu celých studijních programů na ZČU mohou zaslat požadavek o vystavení dokladu o ubytování pro účely žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu paní Janě Jánské Lonské, International Office.
 • Platby kolejného jsou splatné do 15. dne v měsíci. Při pozdní úhradě je účtováno penále.
 • Kolejné lze uhradit bankovním převodem, QR kódem, platební bránou nebo na platebních terminálech (hala NTIS, Technická 8; FST, Univerzitní 22; Menza Bory a Menza Kollárova).
 • Připojení k bezdrátové síti Eduroam a registrace PC do kolejní sítě

 • Platba ze zahraničí včetně SK (IBAN Methods of Payment):

  Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Bank transfer to:
  UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Czech
  číslo účtu/ account number 78887000 /CZK /
  číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000
  Bank Code: 2700
  Variable symbol: generated number after login to ISKAM or birth certificate number
  Specific symbol: 7777
  Poplatek / Charges-details: OUR    !!!!

  Při neuvedení OUR účtuje banka poplatek 200,- Kč!!!

 • ZČU PRO UKRAJINU

Ubytování a stravování léto 2023