První ročníky - ubytování

Žádost o ubytování

Jak postupovat při rezervaci  ubytování na kolejích pro ak. rok 2024/2025 najdete v 

 Harmonogramu ubytování studentů na kolejích pro akademický rok 2024-2025, 13R/2024 uveřejněném v "Dokumentech". Přehled o termínech podání žádostí pro ubytování na příští akademický rok.

Dodržujte termíny a pokyny uvedené v harmonogramu!

Zjednodušeně:

 1. Podání žádostí v ISKAMu od 10. do 21.7.2024
 2. Zda bylo žádosti vyhověno 21.7.2024 (v ISKAMu)
 3. Rezervace konkrétního lůžka a podpis smlouvy 1.-11.8.2024

 

Budoucí studenti tzn. první ročníky podávají žádosti o ubytování v červenci - více v Harmonogramu ubytování.

Označení VŠ kolejí v ISKAMu: Armabeton = Borská 53; Lochotín = Bolevecká 30-32; Bory = Máchova 14-16, Máchova 20, Klatovská 200 (Baarova 36 - uzavřena, rekonstrukce).

Podstatné body pro získání VŠ koleje (podrobnosti v Harmonogramu ubytování):

1) Student má doklad o přijetí ke studiu, pak může podat žádost o ubytování

2) Nově žádající studenti uhradí kauci 2500,- Kč. Jinak nebude žádost posouzena.

3) Student si ověří v programu ISKAM, zda mu byla kolej přidělena). Žádosti se budou schvalovat postupně dle dojezdové vzdálenosti.

 • uspokojeno = student si může udělat rezervaci lůžka a podepsat smlouvu
 • nerozhodnuto = možnost ubytování nebyla přidělena (nebyla uhrazena kauce, dluh vůči ZČU nebo není kapacita ubytování)
 • zamítnuto = možnost ubytování nebyla přidělena buď z důvodu nedostatečné kapacity kolejí, malé dojezdové vzdálenosti z místa bydliště nebo neuhrazení ubytovací kauce.

4) Student si rezervuje lůžko a elektronicky podepíše smlouvu v programu ISKAM - odkliknout okénko. Uhradí kolejné na září.

Na každý další akademický rok je třeba podat novou žádost o ubytování (termín pro vyšší ročníky bývá v dubnu). Kauce zůstává v ISKAMu na další ak. rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud ještě nemáte Orion konto přihlásíte se do systému ISKAM (ubytování a stravování):

Přihlášení do systému ISKAM bez konta Orion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauce za ubytování (2500,- Kč), kolejné a nabíjení JIS:  

 • Číslo účtu:  78887000/2700
 • Variabilní symbol: číslo vygenerované na webu ISKAM po vašem přihlášení (příp. celé rodné číslo)
 • Specifický symbol: 7777

Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby k Vaší žádosti o ubytování na koleji!!!!!

Na každý další akademický rok je třeba podat novou žádost o ubytování (termín pro vyšší ročníky bývá v dubnu). Kauce zůstává v ISKAMu na další ak. rok.

Žádost o vrácení kauce na ubytování

Žádosti o vrácení kauce na ubytování:

        a) přihlášení do aplikace ISKAM

        b) záložky: Účet, Základní údaje - zde vyplnit číslo účtu a kód banky, kam má být kauce vrácena!!

        c) záložky: Účet, Konta

        d) Vrátit přeplatek. Po kliknutí je podána žádost o vrácení a částka bude vrácena v nejbližším možném

            termínu na uvedený bankovní účet (cca do 14 dnů).

Žádost o vrácení kauce se podává po ukončení ubytování (např. za 3 roky).

Informace o platbách a jiné

 • Platba kolejného na září do 30.9.2024
 • Smlouva bude platná od 1.9.2024, nástup na koleje (převzetí klíče a lůžka) bude možný od 1.9. 2024.
 • Platby kolejného na daný měsíc jsou splatné do 15. dne v měsíci. Při pozdní úhradě je účtována smluvní pokuta.
 • Kolejné lze uhradit bankovním převodem, QR kódem, platební bránou nebo na platebních terminálech (hala NTIS, Technická 8; FST, Univerzitní 22; Menza Bory a Menza Kollárova).
 • Platby bankovním převodem se přičtou na JIS konto v ISKAMu (JUK - jednoné univerzitní konto) cca za 2-3 pracovní dny. A to i platby QR kódem.
 • Vždy použijte variabilní symbol (VS) kvůli přiřazení platby na Vaší JIS kartu (JUK konto).
 • Platby na bankovních terminálech a platební bránou se zobrazí na JIS (JUK) kontě v ISKAMU hned.
 • Každému ubytovanému je účtován paušální poplatek za vlastní elektrospotřebiče 100,- Kč/měsíc/osobu.

  Připojení k bezdrátové síti Eduroam a registrace PC do kolejní sítě

Zahraniční studenti (international students)

 • Informace pro zahraniční studenty a Erasmus Postup při požadavku na ubytování (Manual for international students – procedure for accommodation requests)

 • Zahraniční studenti přijatí ke studiu celých studijních programů na ZČU mohou zaslat požadavek o vystavení dokladu o ubytování pro účely žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu paní Janě Jánské Lonské, International Office.
 • Platby kolejného jsou splatné do 15. dne v měsíci. Při pozdní úhradě je účtováno penále.
 • Kolejné lze uhradit bankovním převodem, QR kódem, platební bránou nebo na platebních terminálech (hala NTIS, Technická 8; FST, Univerzitní 22; Menza Bory a Menza Kollárova).
 • Připojení k bezdrátové síti Eduroam a registrace PC do kolejní sítě

 • Platba ze zahraničí včetně SK (IBAN Methods of Payment):

  Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Bank transfer to:
  UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Czech
  číslo účtu/ account number 78887000 /CZK /
  číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000
  Bank Code: 2700
  Variable symbol: generated number after login to ISKAM or birth certificate number
  Specific symbol: 7777
  Poplatek / Charges-details: OUR    !!!!

  Při neuvedení OUR účtuje banka poplatek 200,- Kč!!!

 • ZČU PRO UKRAJINU

Ukončení ubytování

Ukončení ubytování na VŠ kolejích se řídí smlouvou o ubytování.

Proces ukončení ubytování (předání lůžka, pokoje):

 1. Student se dostaví za vedoucí koleje k ověření stavu plateb na jeho JIS kontě (zda nedluží za kolejné, smluvní pokutu, za pračky nebo jiné služby).
 2. Student obdrží formulář pro předání lůžka, který mu potvrdí pověřený zaměstnanec SKM (nejčastěji paní uklízečka), na základě kontroly pokoje (úklid, neponičené zařízení apod.) a vrácení ložního prádla.
 3. Takto potvrzený formulář a klíče od pokoje vrátí při odjezdu na recepci (vrátnici).
 4. Check-out probíhá v dopoledních hodinách v pracovní dny. Pokud student plánuje odjezd v sobotu nebo neděli, vyřídí předání v pátek a o víkendu vrátí klíč od pokoje na recepci.
 5. Zahraniční studenti, kteří nemají český bankovní účet obdrží, po předchozí domluvě s vedoucí koleje, ubytovací kauci v hotovosti na recepci.

 

 • Žádosti o vrácení zůstatku na JIS kartě (JUK konto) a vrácení kauce (pokud student nepokračuje v ubytování v následujícím akademickém roce) se podávají elektronicky v programu  ISKAM (Ubytování a stravování).

        a) přihlášení do aplikace ISKAM

        b) záložky: Účet, Základní údaje - zde vyplnit číslo účtu a kód banky

        c) záložky: Účet, Konta

        d) Vrátit přeplatek. Po kliknutí je podána žádost o vrácení a částka bude vrácena v nejbližším možném

            termínu na uvedený bankovní účet (cca do 14 dnů).