skm-hero

Správa kolejí a menz

Zajišťujeme ubytovací a stravovací služby pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni i pro veřejnost.

Ubytování a stravování na ZČU

Nezávislost a možná i trochu dobrodružství, nové kontakty, přátelství i zkušenosti. Bydlení na koleji stále volí velké množství českých vysokoškoláků. Západočeská univerzita v Plzni nabízí svým studentům na výběr hned šest kolejí, které čítají deset budov. Kromě ubytování mohou studenti využívat rovněž celé řady výhod, jako je zavedený internet, prádelny, místnosti pro úschovu kol a venkovní hřiště. Každoročně se pro bydlení na kolejích ZČU rozhodne téměř tři tisíce studentů.

Když se řekne menza, vybavíte si jistě něco dobrého k snědku, a to je správně. V Plzni se nacházejí dvě menzy, jedna v univerzitním areálu na Borských polích a druhá v centru města. Obě dokáží vyrobit dohromady více než pět tisíc jídel denně. Kromě menz provozuje Správa kolejí a menz dvě kavárny.