skm-hero

Správa kolejí a menz

Zajišťujeme ubytovací a stravovací služby pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni i pro širokou veřejnost.

Ubytování a stravování na ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni nabízí svým studentům na výběr ze šesti kolejí, které čítají deset budov a jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. SKM má v nabídce také  ubytování hotelového typu. Pro stravování se v Plzni nacházejí dvě menzy, jedna v univerzitním areálu na Borských polích a druhá v centru města. Kromě menz provozuje SKM tři kavárny.