skm-hero

Správa kolejí a menz

Zajišťujeme ubytovací a stravovací služby pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni i pro širokou veřejnost.

Ubytování a stravování na ZČU v Plzni

Každoročně se pro bydlení na kolejích Západočeské univerzity v Plzni rozhodne téměř tři tisíce studentů. ZČU nabízí svým studentům na výběr šest kolejí, které čítají deset budov a jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. Kromě ubytování mohou studenti využívat různé výhody, jako je zavedený internet, prádelny, místnosti pro úschovu kol a venkovní hřiště. Pro stravování se v Plzni nacházejí dvě menzy, jedna v univerzitním areálu na Borských polích a druhá v centru města. Kromě menz provozuje Správa kolejí a menz dvě kavárny a jeden bufet.